Index

PBM EIENDOM IV AS

Orgnr: 812050532

adresse: Søndre Eberg gate 4

id

1186

organisasjonsnummer

812050532

navn

PBM EIENDOM IV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-11

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndre Eberg gate 4"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7052", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o sector økonomi og rådgiving AS", "Falkenborgvegen 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7044", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812050532

navn

PBM EIENDOM IV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søndre Eberg gate 4

forradrpostnr

7052

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

c/o sector økonomi og rådgiving AS Falkenborgvegen 9

ppostnr

7044

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.06.2013

stiftelsesdato

21.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812050532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2394801, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9974387, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8215310}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1759077}}, "journalnr": "2021439228", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812050532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4510075, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4540075}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14484462, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2150746}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12333716}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9974387}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -832632, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2064729}, "driftsresultat": -324802, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1739927}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -507830, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 507903}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -832632}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912060888 [navn] => PBM EIENDOM IV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812050532 [oppstartsdato] => 2013-05-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8ndre Eberg gate 4"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7052", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o sector u00f8konomi og ru00e5dgiving AS", "Falkenborgvegen 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7044", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?