Index

PEAK MANAGEMENT AS

Orgnr: 812529722

adresse: Vidars gate 16B

id

2268

organisasjonsnummer

812529722

navn

PEAK MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vidars gate 16B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0452", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812529722

navn

PEAK MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vidars gate 16B

forradrpostnr

0452

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.10.2013

stiftelsesdato

26.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812529722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2505899, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3467192, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3137302}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 329890}}, "journalnr": "2021558673", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812529722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 764283, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18084}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 746199}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2702910, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 510381}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2192529}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3467192}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 847206, "totalresultat": 847206, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3097911}, "driftsresultat": 333924, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3431835}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 546776, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 593634}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 46858}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 880700}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912557839 [navn] => PEAK MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812529722 [oppstartsdato] => 2013-09-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vidars gate 16B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0452", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?