Index

PEDALGARASJEN AS

Orgnr: 820812352

adresse: Bekkeveien 11

id

22570

organisasjonsnummer

820812352

navn

PEDALGARASJEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-05-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkeveien 11"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3236", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-03-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820812352

navn

PEDALGARASJEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkeveien 11

forradrpostnr

3236

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.05.2018

stiftelsesdato

26.03.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

820812352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2400557, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 777980, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 86850}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 691130}}, "journalnr": "2021360377", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820812352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 450435, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 420435}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 327544, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 325013}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2531}}, "sumEgenkapitalGjeld": 777980}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11131, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2480380}, "driftsresultat": 15616, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2495995}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1184, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 161}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1345}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 14431}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 899396162 [navn] => PEDALGARASJEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 820812352 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bekkeveien 11"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3236", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-03-26 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?