Index

PEMBL AS

https://www.pembl.com

Orgnr: 814894762

tlf: 32 22 30 00
webside: www.pembl.com
adresse: Vognvegen 125

id

7309

organisasjonsnummer

814894762

navn

PEMBL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vognvegen 125"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2315", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-05

hjemmeside

www.pembl.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814894762

navn

PEMBL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vognvegen 125

forradrpostnr

2315

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.02.2015

stiftelsesdato

05.01.2015

tlf

32 22 30 00

tlf_mobil

url

www.pembl.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814894762

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2326861, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30938, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30938}}, "journalnr": "2021378560", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814894762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15902, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14098}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15037, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15037}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30938}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -29038, "totalresultat": -29038, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35675}, "driftsresultat": -35675, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -42, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 48}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -35717}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914905966 [navn] => PEMBL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814894762 [oppstartsdato] => 2015-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vognvegen 125"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2315", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => www.pembl.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?