Index

PEN HAGE AS

Orgnr: 814794962

adresse: Adamsrødveien 39

id

7075

organisasjonsnummer

814794962

navn

PEN HAGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Adamsrødveien 39"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRØD", "postnummer": "3153", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814794962

navn

PEN HAGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Adamsrødveien 39

forradrpostnr

3153

forradrpoststed

TOLVSRØD

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.01.2015

stiftelsesdato

05.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

814794962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2278551, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 66055, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 59614}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6441}}, "journalnr": "2021302882", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814794962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -70369, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -100369}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 136424, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 83767}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 52657}}, "sumEgenkapitalGjeld": 66055}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16417, "totalresultat": -16417, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 891880}, "driftsresultat": -13886, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 877994}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2531, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2550}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16417}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995752107 [navn] => PEN HAGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-07-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 814794962 [oppstartsdato] => 2010-07-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Adamsru00f8dveien 39"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRu00d8D", "postnummer": "3153", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-05 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?