Index

PENE TENNER AS

Orgnr: 818990502

adresse: c/o Knut Hajem, Tunvollveien 32

id

17447

organisasjonsnummer

818990502

navn

PENE TENNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-16

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Knut Hajem", "Tunvollveien 32"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "SOLBERGELVA", "postnummer": "3057", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818990502

navn

PENE TENNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Knut Hajem Tunvollveien 32

forradrpostnr

3057

forradrpoststed

SOLBERGELVA

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.05.2017

stiftelsesdato

02.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818990502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2298395, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6209699, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5459847}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 749852}}, "journalnr": "2021335077", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818990502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 601945, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 565945}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5607755, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 301081}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5306674}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6209699}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 94570, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2351520}, "driftsresultat": 139154, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2490674}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17910, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4243}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22153}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 121244}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919078928 [navn] => PENE TENNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 818990502 [oppstartsdato] => 2004-03-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sarpsborgveien 11"], "kommune": "Ru00c5DE", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5DE", "postnummer": "1640", "kommunenummer": "3017"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?