Index

PEPPERPOT BAY AS

Orgnr: 820380932

adresse: Kyrkjevegen 11A

id

21189

organisasjonsnummer

820380932

navn

PEPPERPOT BAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.850", "beskrivelse": "Produksjon av ferdigmat"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kyrkjevegen 11A"], "kommune": "SEL", "landkode": "NO", "poststed": "OTTA", "postnummer": "2670", "kommunenummer": "3437"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820380932

navn

PEPPERPOT BAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kyrkjevegen 11A

forradrpostnr

2670

forradrpoststed

OTTA

forradrkommnr

3437

forradrkommnavn

SEL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.850

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.02.2018

stiftelsesdato

26.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820380932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2341041, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31394, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8550}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 22844}}, "journalnr": "2021400109", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820380932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -14611, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -39041}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 46005, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 46005}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31394}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3033, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 133014}, "driftsresultat": 3362, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 136376}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -330, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 330}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3033}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920487475 [navn] => PEPPERPOT BAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.850", "beskrivelse": "Produksjon av ferdigmat"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820380932 [oppstartsdato] => 2018-01-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kyrkjevegen 11A"], "kommune": "SEL", "landkode": "NO", "poststed": "OTTA", "postnummer": "2670", "kommunenummer": "3437"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?