Index

PER A LYSTAD AS

Orgnr: 870897642

tlf: 94652244
adresse: Kong Øysteins veg 43

id

54072

organisasjonsnummer

870897642

navn

PER A LYSTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kong Øysteins veg 43"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7046", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

870897642

navn

PER A LYSTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kong Øysteins veg 43

forradrpostnr

7046

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.02.1994

tlf

94652244

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

870897642

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2085243, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 989412, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 880021}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 109391}}, "journalnr": "2020837846", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870897642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 527026, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 427026}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 462386, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 462386}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 989412}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 478511, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 527848}, "driftsresultat": 478354, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1006202}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 157, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 157}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 478511}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972388319 [navn] => PER A LYSTAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 870897642 [oppstartsdato] => 1994-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kong u00d8ysteins veg 43"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7046", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?