Index

PER-AAGE.COM AS

https://per-aage.com

Orgnr: 812134922

mobil: 452 41 130
webside: per-aage.com
adresse: Grenlandsgata 22B

id

1398

organisasjonsnummer

812134922

navn

PER-AAGE.COM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grenlandsgata 22B"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3912", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-15

hjemmeside

per-aage.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812134922

navn

PER-AAGE.COM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grenlandsgata 22B

forradrpostnr

3912

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2013

stiftelsesdato

15.04.2013

tlf

tlf_mobil

452 41 130

url

per-aage.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812134922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2391665, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 42086, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 42086}}, "journalnr": "2021344293", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812134922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -19108, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -49108}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 61194, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 61194}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 42086}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 91781, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 236395}, "driftsresultat": 96665, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 333060}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4885, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4921}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 91781}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912193314 [navn] => PER-AAGE.COM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812134922 [oppstartsdato] => 2013-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grenlandsgata 22B"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3912", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => per-aage.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?