Index

PER ELLINGSEN AS

Orgnr: 811410012

adresse: Postveien 128

id

62

organisasjonsnummer

811410012

navn

PER ELLINGSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postveien 128"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4317", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1979-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811410012

navn

PER ELLINGSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Postveien 128

forradrpostnr

4317

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.01.1979

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811410012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2289763, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2262010, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1668504}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 593507}}, "journalnr": "2021322129", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811410012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 718030, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 105000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 613030}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1543980, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 132844}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1411136}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2262010}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -74674, "totalresultat": -74674, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 686854}, "driftsresultat": -42354, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 644500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -53337, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5809}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 59146}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -95691}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983304362 [navn] => PER ELLINGSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-05-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811410012 [oppstartsdato] => 1995-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postveien 128"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4317", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?