Index

PER HALGRIM PILTINGSRUD AS

Orgnr: 812178512

adresse: Løkenåsen 10

id

1491

organisasjonsnummer

812178512

navn

PER HALGRIM PILTINGSRUD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løkenåsen 10"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3514", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812178512

navn

PER HALGRIM PILTINGSRUD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løkenåsen 10

forradrpostnr

3514

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

15.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812178512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2235611, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 367005, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 152215}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 214790}}, "journalnr": "2021239154", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812178512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 283500, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 253500}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 83505, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 83505}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 367005}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -119084, "totalresultat": -119084, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 336469}, "driftsresultat": -67761, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 268709}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -135, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 257}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 392}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -67895}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993663646 [navn] => PER HALGRIM PILTINGSRUD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812178512 [oppstartsdato] => 2008-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8kenu00e5sen 10"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3514", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?