Index

PERRY FRISØR RUDSHØGDA AS

Orgnr: 913078225

adresse: Stolvstadvegen 2

id

128268

organisasjonsnummer

913078225

navn

PERRY FRISØR RUDSHØGDA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stolvstadvegen 2"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "RUDSHØGDA", "postnummer": "2360", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913078225

navn

PERRY FRISØR RUDSHØGDA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stolvstadvegen 2

forradrpostnr

2360

forradrpoststed

RUDSHØGDA

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.01.2014

stiftelsesdato

15.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078225

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1651446, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1712146, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 40527}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1671619}}, "journalnr": "2020370303", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078225"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1237125, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1207125}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 475021, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 475021}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1712146}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 155411, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1875534}, "driftsresultat": 196116, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2071650}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3132, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3133}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 199247}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913191420 [navn] => PERRY FRISØR RUDSHØGDA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-02-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 913078225 [oppstartsdato] => 2013-10-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stolvstadvegen 2"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "RUDSHu00d8GDA", "postnummer": "2360", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?