Index

PERSONAL PARTNER AS

Orgnr: 814964302

adresse: Hovdetun

id

7458

organisasjonsnummer

814964302

navn

PERSONAL PARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-12

naeringskode1

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hovdetun"], "kommune": "BYKLE", "landkode": "NO", "poststed": "HOVDEN I SETESDAL", "postnummer": "4755", "kommunenummer": "4222"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 83"], "kommune": "BYKLE", "landkode": "NO", "poststed": "HOVDEN I SETESDAL", "postnummer": "4756", "kommunenummer": "4222"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2017

Difi-opplysninger

orgnr

814964302

navn

PERSONAL PARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hovdetun

forradrpostnr

4755

forradrpoststed

HOVDEN I SETESDAL

forradrkommnr

4222

forradrkommnavn

BYKLE

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 83

ppostnr

4756

ppoststed

HOVDEN I SETESDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

78.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.02.2015

stiftelsesdato

28.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2017

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814964302

siste

2017

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 798670, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29208048, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2345068}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 26862979}}, "journalnr": "2019219565", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814964302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 822992, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 472750}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 350242}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28385055, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28385055}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29208048}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2017-01-01", "tilDato": "2017-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1047701, "totalresultat": -1047701, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 85037252}, "driftsresultat": -1202715, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 83834537}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -164594, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 186877}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 351470}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1367309}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815053672 [navn] => PERSONAL PARTNER AS AVD KRISTIANSAND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814964302 [oppstartsdato] => 2015-01-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kartheia 5"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4626", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 914973457 [navn] => PERSONAL PARTNER AS AVD HOVDEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814964302 [oppstartsdato] => 2015-01-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hovdetun"], "kommune": "BYKLE", "landkode": "NO", "poststed": "HOVDEN I SETESDAL", "postnummer": "4755", "kommunenummer": "4222"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 83"], "kommune": "BYKLE", "landkode": "NO", "poststed": "HOVDEN I SETESDAL", "postnummer": "4756", "kommunenummer": "4222"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 915053793 [navn] => PERSONAL PARTNER AS AVD TRØNDELAG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814964302 [oppstartsdato] => 2015-01-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8pmannsgata 52"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 915053831 [navn] => PERSONAL PARTNER AS AVD PORSGRUNN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814964302 [oppstartsdato] => 2015-01-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Floodmyrvegen 23"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3946", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #5

Array ( [organisasjonsnummer] => 918927492 [navn] => PERSONAL PARTNER AS AVD OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814964302 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #6

Array ( [organisasjonsnummer] => 922761310 [navn] => PERSONAL PARTNER AS AVD SVALBARD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814964302 [oppstartsdato] => 2019-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vei 308 1"], "kommune": "SVALBARD", "landkode": "NO", "poststed": "LONGYEARBYEN", "postnummer": "9170", "kommunenummer": "2100"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 292"], "kommune": "SVALBARD", "landkode": "NO", "poststed": "LONGYEARBYEN", "postnummer": "9171", "kommunenummer": "2100"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?