Index

PERSONLIG FOTBALLTRENER AS

Orgnr: 815001532

adresse: Tanke Svilands gate 53

id

7541

organisasjonsnummer

815001532

navn

PERSONLIG FOTBALLTRENER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-19

naeringskode1

{"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tanke Svilands gate 53"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4007", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815001532

navn

PERSONLIG FOTBALLTRENER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tanke Svilands gate 53

forradrpostnr

4007

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.2015

stiftelsesdato

15.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815001532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2209993, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 112324, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3273}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 109052}}, "journalnr": "2020972492", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815001532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12284, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17716}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 100040, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 99320}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 720}}, "sumEgenkapitalGjeld": 112324}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 160843, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 855313}, "driftsresultat": 201401, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1056714}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -620, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 166}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 786}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 200781}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915012213 [navn] => PERSONLIG FOTBALLTRENER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 815001532 [oppstartsdato] => 2015-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tanke Svilands gate 53"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4007", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?