Index

PERSSON INVEST AS

Orgnr: 815014472

mobil: 474 73 803
adresse: Enebakkveien 302A

id

7570

organisasjonsnummer

815014472

navn

PERSSON INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-23

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Enebakkveien 302A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1188", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815014472

navn

PERSSON INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Enebakkveien 302A

forradrpostnr

1188

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2015

stiftelsesdato

06.02.2015

tlf

tlf_mobil

474 73 803

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815014472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 51764, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 108102, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 78102}}, "journalnr": "2021180056", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815014472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 97695, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 67695}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10407, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10407}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 108102}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7092, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7211}, "driftsresultat": -7211, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 119, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 119}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7092}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923406646 [navn] => PERSSON INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815014472 [oppstartsdato] => 2019-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Enebakkveien 302A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1188", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?