Index

PERSVEIEN 23 AS

https://www.ruter.no

Orgnr: 812093592

tlf: 23 17 24 50
webside: www.ruter.no
adresse: c/o Ruter AS, Dronningens gate 40

id

1296

organisasjonsnummer

812093592

navn

PERSVEIEN 23 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ruter AS", "Dronningens gate 40"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1030 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0104", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.ruter.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812093592

navn

PERSVEIEN 23 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ruter AS Dronningens gate 40

forradrpostnr

0154

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1030 Sentrum

ppostnr

0104

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.08.2013

stiftelsesdato

07.06.2013

tlf

23 17 24 50

tlf_mobil

url

www.ruter.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812093592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2368515, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26503761, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23599894}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2903867}}, "journalnr": "2021307346", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812093592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2477369, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2477369}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24026392, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 193662}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 23832730}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26503761}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 639626, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 109798}, "driftsresultat": 1308300, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1418098}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -488266, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27213}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 515479}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 820034}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912341674 [navn] => PERSVEIEN 23 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812093592 [oppstartsdato] => 2013-08-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ruter AS", "Dronningens gate 40"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.ruter.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1030 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0104", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?