Index

PETROPLAY AS

Orgnr: 818904312

adresse: Sørsjøvegen 8

id

17217

organisasjonsnummer

818904312

navn

PETROPLAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-25

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørsjøvegen 8"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "RØYNEBERG", "postnummer": "4052", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818904312

navn

PETROPLAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørsjøvegen 8

forradrpostnr

4052

forradrpoststed

RØYNEBERG

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.04.2017

stiftelsesdato

02.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818904312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2409975, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 856179, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 850000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6179}}, "journalnr": "2021453243", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818904312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 266179, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 236179}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 590000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 856179}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13211, "totalresultat": -13211, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13213}, "driftsresultat": -13213, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13211}}]

Reserver mot visning?