Index

PETROPROD AS

Orgnr: 812113372

adresse: Sjøhagen 3

id

1348

organisasjonsnummer

812113372

navn

PETROPROD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøhagen 3"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812113372

navn

PETROPROD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøhagen 3

forradrpostnr

4016

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

63.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.06.2013

stiftelsesdato

12.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812113372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2365141, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 556715, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 556715}}, "journalnr": "2021304522", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812113372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 46069, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16069}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 510646, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 510646}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 556715}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 373588, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30236}, "driftsresultat": 478876, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 509113}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 78, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 78}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 478955}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912120805 [navn] => PETROPROD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812113372 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sju00f8hagen 3"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?