Index

PETTERSEN OG DAHL AS

Orgnr: 812486292

mobil: 986 68 036
adresse: Kasperklova 12

id

2162

organisasjonsnummer

812486292

navn

PETTERSEN OG DAHL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kasperklova 12"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRESSVIK", "postnummer": "1622", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812486292

navn

PETTERSEN OG DAHL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kasperklova 12

forradrpostnr

1622

forradrpoststed

GRESSVIK

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

17.09.2013

tlf

tlf_mobil

986 68 036

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812486292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2013487, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1986803, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1113358}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 873445}}, "journalnr": "2020758608", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812486292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 244669, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17522}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 227147}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1742134, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1742134}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1986803}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 598209, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5491746}, "driftsresultat": 891473, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6383219}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -231918, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 162}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 232080}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 659555}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912664880 [navn] => PETTERSEN OG DAHL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812486292 [oppstartsdato] => 2013-09-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kasperklova 12"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRESSVIK", "postnummer": "1622", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?