Index

PHANTIX AS

Orgnr: 811696072

adresse: Fiskekroken 3B

id

376

organisasjonsnummer

811696072

navn

PHANTIX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-13

naeringskode1

{"kode": "47.291", "beskrivelse": "Butikkhandel med helsekost"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fiskekroken 3B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0139", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811696072

navn

PHANTIX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fiskekroken 3B

forradrpostnr

0139

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.291

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.03.2013

stiftelsesdato

04.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811696072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2263211, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29271, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29271}}, "journalnr": "2021280968", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811696072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9272, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 48629}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -39357}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29272}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2200, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2200}, "driftsresultat": -2200, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2200}}]

Reserver mot visning?