Index

PHARMAMENTOR AS

Orgnr: 916006551

mobil: 907 59 238
adresse: Frydentoppveien 16

id

194877

organisasjonsnummer

916006551

navn

PHARMAMENTOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frydentoppveien 16"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4844", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916006551

navn

PHARMAMENTOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frydentoppveien 16

forradrpostnr

4844

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

07.09.2015

tlf

tlf_mobil

907 59 238

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

25.01.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

916006551

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2289019, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2059179, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15625}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2043554}}, "journalnr": "2021320671", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916006551"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1507153, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 25000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1482153}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 552026, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 367188}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 184838}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2059179}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 793762, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1059916}, "driftsresultat": 326334, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1386250}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 520803, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 522259}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1455}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 847137}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916011288 [navn] => PHARMAMENTOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 916006551 [oppstartsdato] => 2015-09-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Frydentoppveien 16"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4844", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?