Index

PHIA ELEKTROINSTALLASJON OG SERVICE AS

Orgnr: 811806862

tlf: 57 86 02 31
mobil: 909 55 305
adresse: Lundenvegen 24

id

644

organisasjonsnummer

811806862

navn

PHIA ELEKTROINSTALLASJON OG SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lundenvegen 24"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Per Mange Jacobsen", "Lundenvegen 24"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811806862

navn

PHIA ELEKTROINSTALLASJON OG SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lundenvegen 24

forradrpostnr

6770

forradrpoststed

NORDFJORDEID

forradrkommnr

4649

forradrkommnavn

STAD

forradrland

Norge

postadresse

c/o Per Mange Jacobsen Lundenvegen 24

ppostnr

6770

ppoststed

NORDFJORDEID

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.04.2013

stiftelsesdato

07.04.2013

tlf

57 86 02 31

tlf_mobil

909 55 305

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811806862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2084195, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 85626, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 85626}}, "journalnr": "2020836140", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811806862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1290, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -16710}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 84336, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 84336}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 85626}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 338199, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 138476}, "driftsresultat": 431654, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 570130}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 68, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 68}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 431722}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912248356 [navn] => PHIA ELEKTROINSATAALSJON OG SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811806862 [oppstartsdato] => 2013-07-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lundenvegen 24"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Per Magne Jacobsen", "Lundenvegen 24"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?