Index

PHOBOS TRADING AS

Orgnr: 812253212

mobil: 934 80 588
adresse: C/O Enrique Strand Ferrer, Bogstadveien 46B

id

1654

organisasjonsnummer

812253212

navn

PHOBOS TRADING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-31

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Enrique Strand Ferrer", "Bogstadveien 46B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0366", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812253212

navn

PHOBOS TRADING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O Enrique Strand Ferrer Bogstadveien 46B

forradrpostnr

0366

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.07.2013

stiftelsesdato

15.07.2013

tlf

tlf_mobil

934 80 588

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812253212

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1905700, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1848684, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1848684}}, "journalnr": "2020646252", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812253212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1831920, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1310000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 521920}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16764, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16764}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1848684}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 429252, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 108111}, "driftsresultat": -108111, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 537363, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 537363}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 429252}}]

Reserver mot visning?