Index

PIAS MASKINSTASJON AS

Orgnr: 815612302

adresse: Årsvollveien 303

id

8998

organisasjonsnummer

815612302

navn

PIAS MASKINSTASJON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "01.610", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet planteproduksjon"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Årsvollveien 303"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4312", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815612302

navn

PIAS MASKINSTASJON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Årsvollveien 303

forradrpostnr

4312

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

01.610

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.07.2015

stiftelsesdato

25.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815612302

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1885920, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6188433, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3737306}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2451127}}, "journalnr": "2020610555", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815612302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2475713, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2275713}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3712720, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 435042}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3277678}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6188433}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 978131, "totalresultat": 978131, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4615120}, "driftsresultat": 1328039, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5943159}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -74003, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26251}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 100254}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1254036}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915666868 [navn] => PIAS MASKINSTASJON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.610", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet planteproduksjon"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815612302 [oppstartsdato] => 2015-07-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5rsvollveien 303"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4312", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?