Index

...PIECE OF CAKE AS

Orgnr: 819032262

adresse: Nessetveien 108

organisasjonsnummer

819032262

navn

...PIECE OF CAKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-22

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nessetveien 108"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "VINTERBRO", "postnummer": "1407", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819032262

navn

...PIECE OF CAKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nessetveien 108

forradrpostnr

1407

forradrpoststed

VINTERBRO

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.05.2017

stiftelsesdato

04.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819032262

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2187249, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17598, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6882}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10716}}, "journalnr": "2020945489", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819032262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17598, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 42000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -24402}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17598}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3263, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4184}, "driftsresultat": -4184, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4183}}]

Reserver mot visning?