Index

PINDERUD & SØRENSEN AS

https://www.pinderud.no

Orgnr: 815217942

tlf: 22 19 79 20
webside: www.pinderud.no
adresse: Kjølberggata 9

id

8072

organisasjonsnummer

815217942

navn

PINDERUD & SØRENSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.620", "beskrivelse": "Engroshandel med maskinverktøy"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjølberggata 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0653", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1979-01-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2912 Tøyen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0608", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.pinderud.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815217942

navn

PINDERUD & SØRENSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjølberggata 9

forradrpostnr

0653

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2912 Tøyen

ppostnr

0608

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.620

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

04.01.1979

tlf

22 19 79 20

tlf_mobil

url

www.pinderud.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.02.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

815217942

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1969955, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1167587, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 197986}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 969601}}, "journalnr": "2020714969", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815217942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -763642, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -863642}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1931229, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 297897}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1633332}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1167587}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -36718, "totalresultat": -36718, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3361263}, "driftsresultat": -36751, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3324512}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 33, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -36718}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973114980 [navn] => PINDERUD & SØRENSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.620", "beskrivelse": "Engroshandel med maskinverktu00f8y"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815217942 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8lberggata 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0653", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.pinderud.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2912 Tu00f8yen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0608", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?