Index

PINZWEENY AS

Orgnr: 822707432

adresse: Halfdan Kjerulfs vei 8

id

28682

organisasjonsnummer

822707432

navn

PINZWEENY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-06

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Halfdan Kjerulfs vei 8"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4023", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-03-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822707432

navn

PINZWEENY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Halfdan Kjerulfs vei 8

forradrpostnr

4023

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2019

stiftelsesdato

16.03.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822707432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2126935, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 104428, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 104428}}, "journalnr": "2020894664", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822707432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24428, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5572}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 80000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 80000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 104428}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5572, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5576}, "driftsresultat": -5576, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5572}}]

Reserver mot visning?