Index

PIPEHATT AS

Orgnr: 918098747

adresse: Merdevegen 4B

id

246898

organisasjonsnummer

918098747

navn

PIPEHATT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid på tak"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Merdevegen 4B"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3676", "kommunenummer": "3808"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918098747

navn

PIPEHATT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Merdevegen 4B

forradrpostnr

3676

forradrpoststed

NOTODDEN

forradrkommnr

3808

forradrkommnavn

NOTODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.11.2016

stiftelsesdato

15.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098747

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2303573, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2477894, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 410160}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2067734}}, "journalnr": "2021344297", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098747"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 809256, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 779256}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1668637, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1480402}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 188235}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2477893}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 683936, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7191080}, "driftsresultat": 894863, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8085943}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18022, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 53}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18075}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 876841}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993784338 [navn] => PIPEHATT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid pu00e5 tak"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 918098747 [oppstartsdato] => 2009-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Merdevegen 4B"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3676", "kommunenummer": "3808"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-12-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?