Index

PK INVEST AS

Orgnr: 818883242

adresse: Søndre vei 115

id

17154

organisasjonsnummer

818883242

navn

PK INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-24

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndre vei 115"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESØYA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818883242

navn

PK INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søndre vei 115

forradrpostnr

1397

forradrpoststed

NESØYA

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2017

stiftelsesdato

24.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818883242

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1917186, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 408879, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 408879}}, "journalnr": "2020654892", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818883242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 38746, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 14316}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 370133, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 133}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 370000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 408879}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1856, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3494}, "driftsresultat": -3494, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1638, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1638}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1856}}]

Reserver mot visning?