Index

PLAN A AS

Orgnr: 811757772

mobil: 92 22 56 31
adresse: Kirkegata 8

id

532

organisasjonsnummer

811757772

navn

PLAN A AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 8"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3211", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811757772

navn

PLAN A AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegata 8

forradrpostnr

3211

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.04.2013

stiftelsesdato

05.03.2013

tlf

tlf_mobil

92 22 56 31

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811757772

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1952796, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1096757, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20735}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1076022}}, "journalnr": "2020691834", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811757772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 585146, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 563946}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 511611, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 511611}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1096757}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 362740, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2573706}, "driftsresultat": 493557, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3067263}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1043, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 990}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2033}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 492515}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 811786772 [navn] => PLAN A AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedru00f8rende byggverk"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811757772 [oppstartsdato] => 2013-03-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Thor Dahls gate 1-5"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3210", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?