Index

PLANKFONDS AS

Orgnr: 811671592

mobil: 481 57 932
adresse: c/o Håvard Aakerøy, Haugnessvingen 21

id

323

organisasjonsnummer

811671592

navn

PLANKFONDS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-19

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Håvard Aakerøy", "Haugnessvingen 21"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7038", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811671592

navn

PLANKFONDS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Håvard Aakerøy Haugnessvingen 21

forradrpostnr

7038

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.03.2013

stiftelsesdato

20.01.2013

tlf

tlf_mobil

481 57 932

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811671592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2427675, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10577, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10577}}, "journalnr": "2021467845", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811671592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -10217, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -40217}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20794, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20794}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10577}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -298, "totalresultat": -298, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 300}, "driftsresultat": -300, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -298}}]

Reserver mot visning?