Index

PLASSEN FLORØ AS

Orgnr: 811855162

adresse: Evja

id

767

organisasjonsnummer

811855162

navn

PLASSEN FLORØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-11

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Evja"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6900", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 409"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6902", "kommunenummer": "4602"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811855162

navn

PLASSEN FLORØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Evja

forradrpostnr

6900

forradrpoststed

FLORØ

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 409

ppostnr

6902

ppoststed

FLORØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.05.2013

stiftelsesdato

10.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811855162

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1296362, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1917887, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1917887}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2019734993", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811855162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 38304, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 121561}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -83257}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1879583, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2535}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1877048}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1917887}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 29342, "totalresultat": 29342, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17012}, "driftsresultat": 33206, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50218}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1384, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1384}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 31822}}]

Reserver mot visning?