Index

PLATO GROUP AS

Orgnr: 912027600

adresse: Kvernhusvegen 21

id

105635

organisasjonsnummer

912027600

navn

PLATO GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvernhusvegen 21"], "kommune": "LUNNER", "landkode": "NO", "poststed": "HARESTUA", "postnummer": "2743", "kommunenummer": "3054"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912027600

navn

PLATO GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvernhusvegen 21

forradrpostnr

2743

forradrpoststed

HARESTUA

forradrkommnr

3054

forradrkommnavn

LUNNER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.06.2013

stiftelsesdato

15.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912027600

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 77570, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4652851, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3164}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4649687}}, "journalnr": "2021197807", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912027600"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1326836, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1296836}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3326014, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3326014}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4652851}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 204692, "totalresultat": 204692, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9117516}, "driftsresultat": 441419, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9558935}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -178842, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2373}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 181215}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 262577}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912156125 [navn] => PLATO GROUP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912027600 [oppstartsdato] => 2013-06-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvernhusvegen 21"], "kommune": "LUNNER", "landkode": "NO", "poststed": "HARESTUA", "postnummer": "2743", "kommunenummer": "3054"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?