Index

PLAYGARDEN AS

Orgnr: 912596990

adresse: Sandviksveien 87

id

118399

organisasjonsnummer

912596990

navn

PLAYGARDEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-02-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandviksveien 87"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912596990

navn

PLAYGARDEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandviksveien 87

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.02.2014

stiftelsesdato

28.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596990

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2311461, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 858819, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 858819}}, "journalnr": "2021356125", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596990"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 406152, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 366152}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 452667, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 452667}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 858819}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 328125, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 836417}, "driftsresultat": 420908, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1257325}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -237, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 256}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 420672}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921910843 [navn] => PLAYGARDEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 912596990 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandviksveien 87"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?