Index

PLUSS INKLUDERING AS

Orgnr: 820355962

adresse: Rolvsøyveien 201

id

21132

organisasjonsnummer

820355962

navn

PLUSS INKLUDERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rolvsøyveien 201"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandbuen 16"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKERØY", "postnummer": "1676", "kommunenummer": "3004"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

820355962

navn

PLUSS INKLUDERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rolvsøyveien 201

forradrpostnr

1617

forradrpoststed

FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

Strandbuen 16

ppostnr

1676

ppoststed

KRÅKERØY

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

12.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820355962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2030571, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 354031, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 336531}}, "journalnr": "2020777050", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820355962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -9080, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -49080}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 363111, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 363111}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 354031}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -37571, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 248451}, "driftsresultat": -37447, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 211003}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -124, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 112}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 236}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -37571}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920474411 [navn] => PLUSS REKLAME & DESIGN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 820355962 [oppstartsdato] => 2018-01-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rolvsu00f8yveien 201"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandbuen 16"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KERu00d8Y", "postnummer": "1676", "kommunenummer": "3004"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?