Index

POG TRADING AS

Orgnr: 814837882

adresse: Middelborgveien 39A

id

7161

organisasjonsnummer

814837882

navn

POG TRADING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-21

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Middelborgveien 39A"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "TORØD", "postnummer": "3135", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814837882

navn

POG TRADING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Middelborgveien 39A

forradrpostnr

3135

forradrpoststed

TORØD

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.01.2015

stiftelsesdato

06.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814837882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2527811, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11960541, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11950541}}, "journalnr": "2021575938", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814837882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11878674, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11848674}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 81867, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 81867}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11960541}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12082, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17946}, "driftsresultat": -17946, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 31030, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 150457}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 119427}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 13084}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926361791 [navn] => POG TRADING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-01-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814837882 [oppstartsdato] => 2020-12-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Middelborgveien 39A"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "TORu00d8D", "postnummer": "3135", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?