Index

POJ HOLDING AS

Orgnr: 888351132

adresse: Bolignummer H0601, Damsgårdsveien 37

id

71639

organisasjonsnummer

888351132

navn

POJ HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-07-08

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bolignummer H0601", "Damsgårdsveien 37"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5058", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-04-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Damsgårdsveien 37"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5058", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888351132

navn

POJ HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bolignummer H0601 Damsgårdsveien 37

forradrpostnr

5058

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Damsgårdsveien 37

ppostnr

5058

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.07.2005

stiftelsesdato

10.04.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888351132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1980715, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8590870, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3500000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5090870}}, "journalnr": "2020726309", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888351132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8259115, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2053000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6206115}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 331755, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 331755}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8590870}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 291247, "totalresultat": 291247, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3065}, "driftsresultat": 713, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3777}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 290535, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 290535}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 291247}}]

Reserver mot visning?