Index

POLARBEAR AS

Orgnr: 819284962

adresse: Husaberget 29

id

18189

organisasjonsnummer

819284962

navn

POLARBEAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-11

naeringskode1

{"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Husaberget 29"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4032", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-23

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819284962

navn

POLARBEAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Husaberget 29

forradrpostnr

4032

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

25.620

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.07.2017

stiftelsesdato

23.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819284962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1678948, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 439, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 439}}, "journalnr": "2020434260", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819284962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1502540, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1532540}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1502979, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1495479}}, "sumEgenkapitalGjeld": 439}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 32244, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 32244, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -32244}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 32244}}]

Reserver mot visning?