Index

POLARGO AS

Orgnr: 812168932

adresse: c/o BDO AS, Balder alle 2

id

1460

organisasjonsnummer

812168932

navn

POLARGO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-06

naeringskode1

{"kode": "10.890", "beskrivelse": "Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o BDO AS", "Balder alle 2"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-24

postadresse

{"land": "Sverige", "adresse": ["Postboks 300", "SE-431 24 Mølndal", "Sverige"], "landkode": "SE", "poststed": "Mølndal"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812168932

navn

POLARGO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o BDO AS Balder alle 2

forradrpostnr

2060

forradrpoststed

GARDERMOEN

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 300 SE-431 24 Mølndal Sverige

ppostnr

ppoststed

Mølndal

ppostland

Sverige

regifr

J

regimva

N

nkode1

10.890

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.08.2013

stiftelsesdato

24.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812168932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2327347, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16510, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16510}}, "journalnr": "2021380084", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812168932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -41647, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -71647}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 58157, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 58157}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16510}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?