Index

POLARSTJERNA BYGG AS

Orgnr: 916005423

adresse: Svartbergveien 33

id

194841

organisasjonsnummer

916005423

navn

POLARSTJERNA BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svartbergveien 33"], "kommune": "BALSFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSVATN", "postnummer": "9042", "kommunenummer": "5422"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916005423

navn

POLARSTJERNA BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svartbergveien 33

forradrpostnr

9042

forradrpoststed

LAKSVATN

forradrkommnr

5422

forradrkommnavn

BALSFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

17.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916005423

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1707750, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 281334, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 249334}}, "journalnr": "2020429883", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916005423"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -57409, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -81743}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 338743, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 338743}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 281334}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -94868, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1980604}, "driftsresultat": -93559, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1887044}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1309, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 163}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1472}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -94868}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916024819 [navn] => POLARSTJERNA BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916005423 [oppstartsdato] => 2015-09-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svartbergveien 33"], "kommune": "BALSFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSVATN", "postnummer": "9042", "kommunenummer": "5422"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?