Index

PONZU RESTAURANT AS

Orgnr: 816307732

adresse: Bygdøy allé 62

id

10659

organisasjonsnummer

816307732

navn

PONZU RESTAURANT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygdøy allé 62"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0265", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816307732

navn

PONZU RESTAURANT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygdøy allé 62

forradrpostnr

0265

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.11.2015

stiftelsesdato

18.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816307732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2420341, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 151, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 151}}, "journalnr": "2021400407", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816307732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -201072, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -231072}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 201223, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 150228}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 50995}}, "sumEgenkapitalGjeld": 151}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 186353, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 173914}, "driftsresultat": 248956, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 422870}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 248956}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925642002 [navn] => PONZU RESTAURANT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 816307732 [oppstartsdato] => 2020-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bygdu00f8y allu00e9 62"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0265", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?