Index

PORTO AS

Orgnr: 812246542

adresse: Vistnesveien 5

id

1638

organisasjonsnummer

812246542

navn

PORTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-15

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vistnesveien 5"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4070", "kommunenummer": "1127"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812246542

navn

PORTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vistnesveien 5

forradrpostnr

4070

forradrpoststed

RANDABERG

forradrkommnr

1127

forradrkommnavn

RANDABERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.08.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812246542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 89958, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31489, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31489}}, "journalnr": "2021226742", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812246542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -848210, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24515}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -872725}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 879699, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 879699}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31489}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -46050, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46513}, "driftsresultat": -46513, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 463, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 563}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 100}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -46050}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912317277 [navn] => PORTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812246542 [oppstartsdato] => 2013-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vistnesveien 5"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4070", "kommunenummer": "1127"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?