Index

POSTVEGEN 15 AS

Orgnr: 815429052

mobil: 920 73 388
adresse: Lerstadvegen 517

id

8537

organisasjonsnummer

815429052

navn

POSTVEGEN 15 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lerstadvegen 517"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6018", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815429052

navn

POSTVEGEN 15 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lerstadvegen 517

forradrpostnr

6018

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.05.2015

stiftelsesdato

29.04.2015

tlf

tlf_mobil

920 73 388

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815429052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2572057, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6880270, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6491733}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 388537}}, "journalnr": "2021558819", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815429052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 530246, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 743548}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -213302}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6350024, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13004}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6337021}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6880270}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -183989, "totalresultat": -183989, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 452091}, "driftsresultat": 114916, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 567007}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -350801, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 350831}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -235884}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915440037 [navn] => POSTVEGEN 15 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815429052 [oppstartsdato] => 2015-04-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lerstadvegen 517"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6018", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?