Index

POWER-LIFE AS

https://www.power-life.no

Orgnr: 815025652

mobil: 46 59 04 59
webside: www.power-life.no
adresse: Apotekveien 1

id

7603

organisasjonsnummer

815025652

navn

POWER-LIFE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.917", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med helsekost"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Apotekveien 1"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "ÅMOT", "postnummer": "3340", "kommunenummer": "3047"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-17

hjemmeside

www.power-life.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815025652

navn

POWER-LIFE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Apotekveien 1

forradrpostnr

3340

forradrpoststed

ÅMOT

forradrkommnr

3047

forradrkommnavn

MODUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.917

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.02.2015

stiftelsesdato

17.02.2015

tlf

tlf_mobil

46 59 04 59

url

www.power-life.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815025652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2048849, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 166855, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 29113}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 137742}}, "journalnr": "2020797917", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815025652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 54262, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 24262}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 112592, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 112592}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 166855}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3325, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 752304}, "driftsresultat": 11149, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 763452}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6750, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 71}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6821}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4398}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915030602 [navn] => POWER-LIFE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.917", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med helsekost"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815025652 [oppstartsdato] => 2015-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Apotekveien 1"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5MOT", "postnummer": "3340", "kommunenummer": "3047"} [links] => [] [hjemmeside] => www.power-life.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?