Index

POWER SOLUTIONS MMO AS

https://www.powersolutions.no

Orgnr: 811713112

mobil: 970 65 245
webside: www.powersolutions.no
adresse: Ekornsvingen 9

id

416

organisasjonsnummer

811713112

navn

POWER SOLUTIONS MMO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ekornsvingen 9"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9510", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-28

hjemmeside

www.powersolutions.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811713112

navn

POWER SOLUTIONS MMO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ekornsvingen 9

forradrpostnr

9510

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.03.2013

stiftelsesdato

28.02.2013

tlf

tlf_mobil

970 65 245

url

www.powersolutions.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811713112

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2566043, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5840517, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 985077}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4328222}}, "journalnr": "2021549574", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811713112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2359077, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2329077}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3481441, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3036107}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 445333}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5840517}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1500477, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12633267}, "driftsresultat": 1853582, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 14486849}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -78012, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10813}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 88826}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1775569}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911750147 [navn] => POWER SOLUTIONS MMO AS AVD ALTA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 811713112 [oppstartsdato] => 2013-02-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ekornsvingen 9"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9510", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => www.powersolutions.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?