Index

POWERLINE ICS AS

Orgnr: 819334072

adresse: Helligberget 10B

id

18351

organisasjonsnummer

819334072

navn

POWERLINE ICS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Helligberget 10B"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8200", "kommunenummer": "1841"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819334072

navn

POWERLINE ICS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Helligberget 10B

forradrpostnr

8200

forradrpoststed

FAUSKE

forradrkommnr

1841

forradrkommnavn

FAUSKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.07.2017

stiftelsesdato

05.07.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819334072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2410119, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 159592, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 31995}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 127597}}, "journalnr": "2021453703", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819334072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 42809, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22555}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 20254}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 116783, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 116783}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 159592}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 33161, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 231733}, "driftsresultat": 33147, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 264880}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33161}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919434252 [navn] => POWERLINE ICS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819334072 [oppstartsdato] => 2017-07-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Helligberget 10B"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8200", "kommunenummer": "1841"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?