Index

PREM UTVIKLING AS

Orgnr: 818830742

adresse: Karenslyst Allé 8A

id

17010

organisasjonsnummer

818830742

navn

PREM UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-21

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst Allé 8A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0278", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o PRE Management Bolig AS", "Postboks 337 Skøyen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0213", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818830742

navn

PREM UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karenslyst Allé 8A

forradrpostnr

0278

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o PRE Management Bolig AS Postboks 337 Skøyen

ppostnr

0213

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.04.2017

stiftelsesdato

04.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818830742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2185981, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26701126, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 26107943}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 593182}}, "journalnr": "2020942324", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818830742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1388462, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1482892}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28089587, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12939957}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15149630}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26701126}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1535482, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 702624}, "driftsresultat": -702624, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -832858, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3301}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 836159}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1535482}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918952454 [navn] => PREM UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818830742 [oppstartsdato] => 2017-01-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst Allu00e9 8A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0278", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o PRE Management Bolig AS", "Postboks 337 Sku00f8yen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0213", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?