Index

PREMIUM LIVING AS

Orgnr: 820364732

adresse: Kroken 1B

id

21153

organisasjonsnummer

820364732

navn

PREMIUM LIVING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-05

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kroken 1B"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "RÅHOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820364732

navn

PREMIUM LIVING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kroken 1B

forradrpostnr

2070

forradrpoststed

RÅHOLT

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.02.2018

stiftelsesdato

22.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820364732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2249915, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4434259, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4434259}}, "journalnr": "2021262589", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820364732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1108159, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1280000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -171841}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3326100, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2803100}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 523000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4434259}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18694, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2807127}, "driftsresultat": 184069, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2991196}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -202763, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 202772}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18694}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920414362 [navn] => PREMIUM LIVING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820364732 [oppstartsdato] => 2018-01-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kroken 1B"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5HOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?