Index

PRESISJONSSLIPERIET TM RAUGSTAD AS

Orgnr: 919123540

adresse: Espelandveien 249

id

273912

organisasjonsnummer

919123540

navn

PRESISJONSSLIPERIET TM RAUGSTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.190", "beskrivelse": "Reparasjon av annet utstyr"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Espelandveien 249"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4337", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Espelandveien 251"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4337", "kommunenummer": "1108"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919123540

navn

PRESISJONSSLIPERIET TM RAUGSTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Espelandveien 249

forradrpostnr

4337

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

Espelandveien 251

ppostnr

4337

ppoststed

SANDNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.06.2017

stiftelsesdato

15.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919123540

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2484849, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 704544, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 89600}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 614944}}, "journalnr": "2021536503", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919123540"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 340628, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 110000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 230628}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 363916, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 361276}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2640}}, "sumEgenkapitalGjeld": 704544}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 114965, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1505733}, "driftsresultat": 232749, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1738482}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -271, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 97}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 368}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 232478}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919198052 [navn] => PRESISJONSSLIPERIET TM RAUGSTAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.190", "beskrivelse": "Reparasjon av annet utstyr"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 919123540 [oppstartsdato] => 2017-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Espelandveien 249"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4337", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Espelandveien 251"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4337", "kommunenummer": "1108"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?