Index

PRESTESTIEN TANNLEGEPRAKSIS AS

https://www.prestestientannlegepraksis.no

Orgnr: 815612892

tlf: 55 18 28 33
webside: www.prestestientannlegepraksis.no
adresse: Myrdalskogen 2A

id

9001

organisasjonsnummer

815612892

navn

PRESTESTIEN TANNLEGEPRAKSIS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-02

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrdalskogen 2A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSET", "postnummer": "5118", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-24

hjemmeside

www.prestestientannlegepraksis.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815612892

navn

PRESTESTIEN TANNLEGEPRAKSIS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrdalskogen 2A

forradrpostnr

5118

forradrpoststed

ULSET

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.07.2015

stiftelsesdato

24.06.2015

tlf

55 18 28 33

tlf_mobil

url

www.prestestientannlegepraksis.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815612892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2039707, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 888037, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 377984}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 510053}}, "journalnr": "2020788356", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815612892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 172293, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 142293}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 715744, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 469123}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 246621}}, "sumEgenkapitalGjeld": 888037}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 111557, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6043212}, "driftsresultat": 215291, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6258503}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23449, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1257}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24706}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 191842}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997709764 [navn] => PRESTESTIEN TANNLEGEPRAKSIS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-12-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 815612892 [oppstartsdato] => 2011-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myrdalskogen 2A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSET", "postnummer": "5118", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.prestestientannlegepraksis.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?